Cum se obține certificatul de naștere al bebelușului

Cum se obține certificatul de naștere al bebelușului

Unde facem înregistrarea?

Știu că mulți dintre voi vreți să știți cum se obține certificatul de naștere al bebelușului și care sunt pașii necesari. În acest articol veți găsi toate informațiile necesare legate de locul unde trebuie să mergeți pentru eliberarea certificatului de naștere și ce documente sunt necesare.

Certificatul de naștere se eliberează de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ – teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

De exemplu, dacă nașterea bebelușului are loc la o maternitate arondată sectorului 1 (Spitalul Universitar de Urgență Elias, Life Memorial Hospital, Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului Polizu, Spitalul Clinic Căi Ferate 2, Spitalul Clinic Filantropia, Maternitatea Regina Maria, Spitalul Sanador sau Spitalul Medicover), documentele pentru eliberarea certificatului de naștere se depun la Starea Civilă sector 1.

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de :

 • 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
 • 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

Acte necesare dacă părinții sunt căsătoriți:

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului(îl primiți la externarea din maternitate);
 • certificatul de căsătorie (original și fotocopie);
 • actele de identitate ale părinților (original și fotocopie);
 • actul de identitate al declarantului (original și fotocopie), după caz.

Dacă părinții au nume de familie diferite, este necesară declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public.

Părinții nu sunt căsătoriți, iar copilul este recunoscut de tată:

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original și fotocopie);
 • actul de identitate al tatălui (original și fotocopie);
 • în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinți vor completa și semna numai în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, declarația din care să rezulte și numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.

Declarația cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în fața OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ.

Declarația cu privire la recunoașterea copilului de către tată, poate fi dată și în fața NOTARULUI PUBLIC.

Mama copilului nu este căsătorită, iar copilul nu este recunoscut de tată:

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original și fotocopie);
 • actul de identitate al declarantului (original și fotocopie), după caz.

În acest caz certificatul de naștere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.

Unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare documentele enumerate anterior, precum și următoarele:

 • Pașaportul părintelui cetățean străin sau apatrid/părinților cetățeni străini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original și în fotocopie;
 • În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;
 • Certificatul de căsătorie al părinților copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinți este cetățean român; dacă ambii părinți sunt cetățeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum și traducerea legalizată a acestuia, apostilate/supralegalizate, după cum urmează:
  a) Documentele eliberate de instituții ale statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 05.10.1961 se apostilează;
  b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenții/acorduri de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
  c) Documentele care nu se regăsesc în una din situațiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Procedura supralegalizării documentului presupune existența a trei ștampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ștampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ștampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România; ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcția Relații Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *